Nieuws

In 2020 geen BTW-aangifte meer bij omzet lager dan € 20.000

De huidige kleineondernemersregeling of KOR (tool) die voor de BTW geldt, wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Het is de bedoeling dat per die datum de omzet bepalend zal zijn voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het wetsvoorstel gaat uit van een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte (tool) te doen. Dat vermindert de administratieve verplichtingen (tool). Zo’n omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen al toegepast. Het bedrag van de omzet is in iedere lidstaat echter wel anders. Ondernemers die voor toepassing van deze nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van de BTW kiezen, veranderen dus van een BTW-belaste ondernemer (tool) in een BTW-vrijgestelde ondernemer. Het gaat dan om het leveren van goederen en diensten in Nederland én intracommunautaire leveringen vanuit Nederland. Daar staat tegenover dat voor de ondernemer die kiest voor de ‘nieuwe KOR’, de BTW die anderen in rekening hebben gebracht niet aftrekbaar is.

Vrijstelling voor box 3-heffing gaat in 2019 naar € 30.360

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de percentages van het forfaitair rendement in box 3 voor het jaar 2019 onlangs bekendgemaakt. De vrijstelling voor de heffing gaat daarnaast omhoog, van € 30.000 per persoon, naar € 30.360 per persoon.In een brief aan de Tweede Kamer heeft Snel de percentages voor box 3 (tool) voor 2019 aangegeven. Voor de vermogens van nul tot € 71.650 wordt 2/3 deel belast tegen 0,13% en 1/3 deel tegen 5,6%. In de categorie van € 71.650 tot € 989.736 is straks 21% van het vermogen belast tegen 0,13% en 79% tegen 5,6%. Vermogensbezitters met bedragen boven de € 989.736 betalen 100% tegen 5,6%. De vrijstelling gaat omhoog naar € 30.360 per persoon.

Loading