Nieuws

Veel minder aanvragen TVL in tweede kwartaal

Het aantal aanvragen voor de TVL lag tijdens het tweede kwartaal 44% lager dan tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Het loket voor het tweede kwartaal van dit jaar sloot op 20 augustus. 

In het eerste kwartaal van 2021 werd nog meer dan 113.000 keer een beroep op de TVL gedaan; in het tweede kwartaal daalde dat naar ruim 63.000. Ook het gemiddelde omzetverlies van de bedrijven die een aanvraag deden lag 7% lager dan tijdens het eerste kwartaal. Dit was onder andere te zien in de horecasector (-17%) en detailhandel (-10%). Het totaal toegekende subsidiebedrag is bijna €2,4 miljard, tegenover €2,7 miljard in het eerste kwartaal.
Ondernemers konden voor het eerst kiezen uit twee referentieperiodes. Hier worden met name ondernemers mee geholpen die door uiteenlopende omstandigheden, zoals een verbouwing, minder of geen omzet hebben gemaakt in de oorspronkelijke referentieperiode in 2019. Ruim 15.000 ondernemers kozen voor het alternatieve kwartaal in 2020. Dat is 24% van het totaal aantal aanvragen.

TVL Q3 opent 31 augustus

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 08.00 uur een aanvraag indienen voor de TVL voor het derde kwartaal. De voorwaarden blijven hetzelfde als in het tweede kwartaal: ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben en minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal hebben kunnen een aanvraag doen. Het subsidiepercentage is 100%, met een maximale subsidie van €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote bedrijven. Ook in Q3 kunnen ondernemers uit twee referentieperiodes kiezen: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Een beperkt deel van de bedrijven die eerder gebruik hebben gemaakt van de TVL-regelingen zal in het derde kwartaal te maken krijgen met de Europese staatssteungrens van €1,8 miljoen. Dat is het maximale bedrag aan TVL steun dat een onderneming, of groep verbonden ondernemingen, mag ontvangen. In dat geval zal RVO het subsidiebedrag naar beneden bijstellen tot het maximaal toegestane bedrag.

Loading