Nieuws

In 2020 geen BTW-aangifte meer bij omzet lager dan € 20.000

De huidige kleineondernemersregeling of KOR (tool) die voor de BTW geldt, wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Het is de bedoeling dat per die datum de omzet bepalend zal zijn voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het wetsvoorstel gaat uit van een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte (tool) te doen. Dat vermindert de administratieve verplichtingen (tool). Zo’n omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen al toegepast. Het bedrag van de omzet is in iedere lidstaat echter wel anders. Ondernemers die voor toepassing van deze nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van de BTW kiezen, veranderen dus van een BTW-belaste ondernemer (tool) in een BTW-vrijgestelde ondernemer. Het gaat dan om het leveren van goederen en diensten in Nederland én intracommunautaire leveringen vanuit Nederland. Daar staat tegenover dat voor de ondernemer die kiest voor de ‘nieuwe KOR’, de BTW die anderen in rekening hebben gebracht niet aftrekbaar is.

Vrijstelling voor box 3-heffing gaat in 2019 naar € 30.360

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de percentages van het forfaitair rendement in box 3 voor het jaar 2019 onlangs bekendgemaakt. De vrijstelling voor de heffing gaat daarnaast omhoog, van € 30.000 per persoon, naar € 30.360 per persoon.In een brief aan de Tweede Kamer heeft Snel de percentages voor box 3 (tool) voor 2019 aangegeven. Voor de vermogens van nul tot € 71.650 wordt 2/3 deel belast tegen 0,13% en 1/3 deel tegen 5,6%. In de categorie van € 71.650 tot € 989.736 is straks 21% van het vermogen belast tegen 0,13% en 79% tegen 5,6%. Vermogensbezitters met bedragen boven de € 989.736 betalen 100% tegen 5,6%. De vrijstelling gaat omhoog naar € 30.360 per persoon.

Eenmanszaken krijgen een nieuw BTW-nummer

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat eenmanszaken volgend jaar een extra BTW-nummer zonder burgerservicenummer (BSN) erin krijgen. Hiermee lost hij het privacyprobleem rondom dit nummer op.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf in juli van dit jaar aan dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt omdat hij het BSN gebruikt in het BTW-nummer van ondernemers die  een eenmanszaak hebben. De AP gaf de fiscus tot 1 januari 2019 de tijd om te stoppen met het gebruik van dit nummer. Eind augustus kwam er een reactie maar hierin werd slechts een mogelijk alternatief systeem geopperd, de conversieservice. Snel gaf toen ook aan dat het niet zou gaan lukken om een nieuwe nummersystematiek voor 1 januari 2019 in werking te laten treden. De inning van BTW zou namelijk in gevaar komen als op korte termijn een verandering van het systeem zou moeten plaatsvinden Begin december bevestigde hij dit wederom. Maar er komt nu dus wel een tussenoplossing.

Nummer gebruiken op facturen en website

Eenmanszaken krijgen eind volgend jaar een nieuw BTW-nummer zonder BSN, dat zij moeten gebruiken voor hun facturen en hun website. Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt. De eenmanszaken zullen hun eigen administratie en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen er dan voor moeten zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer kunnen werken. Er komt per 1 januari 2020 tevens een verbod op het gebruik van het BTW-nummer met BSN.

Loading