Tips

Aftrekposten bij aankoop van een bedrijfsauto

Als u als ondernemer investeert in bedrijfsauto’s kunt u gebruik maken van een aantal fiscale tegemoetkomingen, waardoor het netto-investeringsbedrag wat kan worden verlaagd. In dit artikel een overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Investeren in milieu vriendelijke bedrijfsauto

Als u investeert in milieuvriendelijke auto’s (elektrisch of op waterstof) kunt u onder voorwaarden van meerdere regelingen gebruik maken, waardoor de netto kosten van de aanschaf nog verder kunnen worden verlaagd.

Van welke fiscale tegemoetkomingen kunt u gebruik maken?

Investeringsaftrek bij aankoop bedrijfsauto

De investeringsaftrek kan worden toegepast op bedrijfsauto’s die worden aangeschaft voor eigen gebruik. Personenauto’s komen in principe niet in aanmerking voor de investeringsaftrek. De investeringsaftrek is een aftrekpost op de fiscale winst. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het totaal aan investeringen in een kalenderjaar. Voor het bepalen van de tegemoetkoming op basis van de investeringsaftrek wordt dus niet alleen gekeken naar de aanschaf van de bedrijfsauto. Voor 2021 kan de investeringsaftrek worden berekend op grond van onderstaande tabel (bedragen exclusief BTW) :

  • tot € 2.400 : geen investeringsaftrek
  • € 2.400 – €  59.170: 28% van het investeringsbedrag
  • € 59.170 – € 109.574: € 16.568
  • € 109.574 – € 328.721: € 16.568 verminderd met 7,56% van het gedeelte van de investering boven € 109.574
  • Meer investeren dan € 328.721 : geen investeringsaftrek

De investeringsaftrek kunt u in mindering brengen op uw fiscale winst.

MIA/Vamil bij investeren in milieu vriendelijke bedrijfsauto

Als een elektrische auto wordt aangeschaft, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de milieu investeringsaftrek. Voorwaarde is dat de aangeschafte auto op de Milieulijst 2021 is opgenomen. Deze Milieulijst wordt jaarlijks gewijzigd.

Voor auto’s die op waterstof rijden kan ook nog gebruik worden gemaakt van de zogenoemde VAMIL-regeling. Op basis van de VAMIL-regeling kunnen kwalificerende voortuigen willekeurig worden afgeschreven. Deze willekeurige afschrijving levert een liquiditeitsvoordeel op (lagere winst, dus minder belasting).

Voor toepassing van de regeling is in ieder geval van belang, dat de aanschaf van de auto tijdig wordt gemeld bij RVO (binnen drie maanden na aangaan van verplichting tot aankoop). De regeling staan uitgebreid uitgewerkt op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-ennfinancieringswijzer/miavamil/ondernemers/sectoren/elektrisch-rijden

Loading